Pemaju: Cypress Potential Sdn Bhd (794825-T) ∙No. Lesen Pemaju: 13695-3/07-2021/0565(L) ∙Tempoh Sah: 04/07/2019 - 03/07/2021∙No. Permit Iklan: 13695-3/07-2021/0565(P)∙Tempoh Sah: 04/07/2019 - 03/07/2021 D∙No. Kelulusan Pelan Bangunan: PBTP:JPP/BBGN/PB56/2018 ∙Bil. Unit: 84 (Type B1 - 72 units, Type B2 - 4 units, Type B3 - 6 units, Type B4 - 1 unit, Type B5 - 1 unit) ∙Harga: RM 546,000 (min) - RM801,000 (maks) ∙Tarikh Dijangka Siap: Jun 2021 ∙Bumiputera Diskaun: 15% ∙Bebanan Tanah: Maybank Islamic Bhd ∙Pihak Berkuasa yang Meluluskan Pelan: Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang ∙Hak Milik: Pajakan 99 Tahun ∙Tarikh Luput Pajakan: 3 Februari 2117 ∙ Sekatan-sekatan Kepentingan: Tanah Yang Terkandung Di Dalam Hakmilik Ini Tidak Boleh Dijual Atau Dipindahmilik Dengan Apa Cara Sekalipun Kepada Bukan Warganegara / Syarikat Asing tanpa Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri

IKLAN INI TELAH DILULUSKAN OLEH JABATAN PERUMAHAN NEGARA